Klauzula informacyjna

Pomorska Fundacja Inicjatyw Społecznych
ul. Długa 12
89-600 Chojnice
KRS 0000781202
NIP 5552123045
Regon 383293169

KLAUZULA INFORMACYJNA POMORSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH

Pomorska Fundacja Inicjatyw Społecznych z siedzibą przy ul. Długiej 12, 89-600 Chojnice zwana dalej „PFIS”, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje Panią/Pana, iż:
⦁ Jest administratorem Państwa danych osobowych.
⦁ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług pomocowych w zakresie porad psychologicznych i prawnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
⦁ „PFIS” zapewnia Państwu realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionego rozporządzenia, tzn. umożliwia Państwu wgląd do własnych danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że przetwarzanie danych wynika z obowiązku narzuconego przez odrębne przepisy prawa.
⦁ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
⦁ Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby „PFIS”.
⦁ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z pomocy udzielanej przez „PFIS”.
⦁ Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

,
strzałka do góry