Misja
Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyki społecznej oraz działanie na rzecz projektów organizacji pozarządowych i integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad współżycia społecznego jako sprawiedliwość i moralność w praktyce sądowej
Wesprzyj nas

W tym miesiącu zebraliśmy już 6 119,17 zł z potrzebnych 18 000,00 zł/mies [stan na 17-08-2019 r.]

Władze Fundacji

Lucyna Borzyszkowska - Prezes

zaangażowana społecznie, od wielu lat związana z poradnictwem psychologicznym, realizatorka projektów, trenerka PTP oraz mediator

Mariusz Janik - Wiceprezes

specjalizuje się w dostępie do informacji publicznej, wieloletni przedsiębiorca i mecenas kultury

Dawid Prochowski - Sekretarz

od lat związany z rozwojem przedsiębiorczości i funduszami europejskimi, członek organizacji pozarządowych i regionalista

Wydarzenia
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w dniach od 1 sierpnia do 6 października 2019 roku będzie przyjmować wnioski na projekty w priorytecie ‘”Edukacja”
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej, projekty inkluzyjne. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Zobacz wszystkie
Aktualności

Sprawa Pana Stefana

Mając na uwadze duże zainteresowanie mediów lokalnych oraz ogólnopolskich informujemy, że sprawą Pana Stefana, podopiecznego Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej zajmujemy się w dalszym ciągu. O kierunkach naszych działań poinformujemy w najbliższych dniach. Jednocześnie prosimy Państwa o zgłaszanie podobnych przypadków do Pomorskiej Fundacji Inicjatyw Społecznych ⤴

strzałka do góry